Október 22-én, az ’56-os Forradalom és Szabadságharc hatvanadik évfordulója előtt egy nappal kezdődött meg a SZEF közéleti iskolájának második évada. Az új helyszínen, az OKISZ Inkubátorházban otthont találó akadémiai napon a közel nyolcvan érdeklődő előtt feltárultak a magyar szociális valóság tényei.

Nyilas Mihály tanszékvezető docens szerint a középkor szelektáló, büntető-nevelő, röghöz kötő szegénységpolitikája tér vissza napjaink számos intézkedésében, noha valamikor éppen az volt az európai társadalmak fő eredménye, hogy a szegénységpolitika feloldódott a társadalom egészére tekintő szociálpolitikában (Prezentáció – .ppt)Andor László tanszékvezető egyetemi tanár e szociálpolitika irányadó gondolati köreit elemezte és kimutatta, hogy az elmúlt fél évtized változásai nyomán hazánkban a szegénység a társállamokhoz és önmagunkhoz képest is terjed, erősödik. A magyar társadalomban a rendszerváltást követően kialakult jövedelemkülönbségek extrém mértéket vettek fel, a hátrányos társadalmi helyzetek koncentrálódnak, a cigányság szegregálódása gyorsul. Az EU koordinálni, megelőzni igyekszik, erre közösségi formákat keres, forrásokat ad, de nem veheti át a nemzeti (állami) felelősséget; s ez lehetővé tette, hogy kormányzata vezetésével Magyarország a szociálpolitikában is különutassá vált, amikor állítólag a munka alapú társadalmat építi (Prezentáció – .pptx).

Bogdán László, Cserdi polgármestere a cigány önazonosság zavarairól beszélt, a hiányzó öntudat és az egyre általánosabb társadalmi kirekesztés konfliktusát elemezte, de beszámolt arról is; megvizsgálta egy cigánytelep szemetének összetételét. Faluja sikerei mögött jelentős részben saját lehúzó szokásaik, tudatlanságuk, félelmeik elhagyását, meghaladását, és hiányzó nyitottságuk és bizalmi tőkéjük kialakítását jelölte meg. Húsz perces előadás lebilincselő gondolati fegyelemmel, és realizmussal világította meg ezt a roppan bonyolult, s őszinte szóval ritkán illetett társadalmi problémát (Előadás)Meszerics Tamás uniós képviselő az Európai Parlamentben a Szociális Pillérről most folyó vitát mutatta be (Prezentáció – .pdf), míg Bánfalvi István a Feltétel Nélküli Alapjövedelem körüli nemzetközi vitákat és a fogalom módosított definícióját ismertette (Prezentáció – .pptx).

A korreferátumokat vállaló szakszervezeti vezetők közül a SZÁD képviseletében beszélő Flaskár Melinda a hajléktalan ellátás tárgyi és személyi nehézségeiről, a kínzó szakemberhiányról (Előadás), a BDDSZ elnöke, Szűcs Viktória a szociális ágazat dolgozóinak leszakadt jövedelmi helyzetéről (Prezentáció – .ppt), az MKKSZ-t képviselő Ferencz Norbert pedig az ágazati kollektív szerződés szükségességéről szólt meggyőző erővel (Prezentáció – .pdf).

A tanácskozás teljes anyaga megtalálható a www.szefakademia.hu címen, ahol a rövid összefoglaló szövegébe ágyazva követik egymást az előadások videói és a rendkívül sok adatot tartalmazó prezentációk.

Minden érdeklődőnek ajánljuk kiegészítésként a TÁRKI által a napokban publikált Társadalmi Riport 2016 anyagát. Kérjük, adjon hírt erről az összeállításról, terjessze kollégái, barátai körében.

***

A SZEF AKADÉMIA december 3-án a társadalmi nyilvánosság, a magyar médiarendszer vizsgálatával folytatja munkáját. A további programelőzetesekért, tájékoztatókért kérje hírlevelünketREGISZTRÁCIÓ a következő akadémiai napra: ITT!

***

Tisztelt Érdeklődő! Hírlevelünk címzettjeinek adatait az adatvédelmi szabályok legszigorúbb betartásával kezeljük, címükre kizárólag a SZEF Akadémiával kapcsolatos információkat küldünk. Amennyiben nem kíván tőlünk hírlevelet kapni, ide kattintva iratkozhat le. Figyelmét köszönjük!